Op donderdag 21 november staat de Ontwikkelvisie Haarlem Zuidwest op de agenda van de gemeenteraad.

Mede op initiatief van de wijkraden van Bosch & Vaart en de Koninginnebuurt bieden de wijkraden een petitie (Bouwen zonder mobiliteitsplan? Onmogelijk!) aan de gemeenteraad aan. De petitie is inmiddels door 25 wijkraden ondertekend. Hiermee roepen zij op bij de ontwikkeling van Haarlem Zuidwest vooral oog te houden voor de verkeerssituatie en hiervoor een oplossing te vinden voordat er met de bouw van zoveel nieuwe woningen begonnen wordt.

>> Petitie Bouwen zonder mobiliteitsplan? Onmogelijk!

>> Agenda gemeenteraadsvergadering d.d. 21 november

>> lees ook het artikel in het Haarlems Dagblad van 19 november

>> lees  hier alles over de Ontwikkelvisie Zuidwest op de website van de gemeente

Back To Top
Translate »