Jaarlijks organiseert Amnesty een huis-aan-huiscollecte om geld in te zamelen voor hun werk.  De eerstvolgende collecte vindt in het voorjaar van 2023 plaats.

Amnesty zoekt iemand die de huidige coördinator wil vervangen in Bosch & Vaart en de Koninginnebuurt.

Het werk bestaat uit het aansturen van de collectanten, het uitdelen van de collecte- bussen, het tellen van de opbrengst en het afleveren bij de stadsdeel- coördinator.  Het kost beperkte tijd, geeft voldoening en het wordt zeer op prijs gesteld.

Voor informatie bel met ondergetekende:

Gerard Wesselius, tel 023-5310679

Back To Top
Translate »