Het noodlottig ongeval waarbij Sam Hooftman begin januari om het leven is gekomen aan de Leidsevaart heeft ook veel emoties en bezorgde reacties van buurtbewoners teweeggebracht. Veel buurtbewoners hebben de petitie voor ‘hekjes langs de Leidsevaart’ getekend.

De gemeente heeft aangegeven onderzoek te zullen gaan doen naar de veiligheid van het fietspad van de Leidsevaart.

De wijkraad heeft samen met de wijkraad Houtvaartkwartier, de buurt aan de overkant van de Leidsevaart, een brief geschreven naar de gemeente, waarin wij aangeven dat beide wijkraden graag betrokken willen worden bij dit onderzoek en waarin we op korte termijn aandringen op een gesprek hierover.

Wij houden de buurt uiteraard via de website over de voortgang op de hoogte.

De brief kun je hieronder lezen.

>> brief wijkraden  Bosch & Vaart en Houtvaartkwartier aan gemeente Haarlem inzake Onderzoek verkeersveiligheid Leidsevaart (d.d. 19 januari 2022)

 

 

Back To Top
Translate »