De grasmat op het Oranjeplein ligt er nog steeds belabberd bij. Het plein wordt – gelukkig – intensief door met name de jeugd in beslag genomen. Enige slijtage is dus niet vreemd, maar er is meer aan de hand.

Op verzoek van de wijkraad heeft Spaarnelanden de grasmat en onderlagen laten onderzoeken. De belangrijkste conclusies zijn:

  • De bodem is geschikt als groeiplaats voor bomen maar voor gras  is de toplaag iets te schraal;
  • De bodem biedt vrij weinig voedingsstoffen;
  • De huidige grasmat op het plein is te kwetsbaar voor het intensieve gebruik;
  • Er is nauwelijks bodemleven aangetroffen;
  • In de bodem is veel puin aanwezig.

De oorzaak van de ellende is bekend. Het Oranjeplein is tijdens het rioolproject enkele jaren geleden langdurig gebruikt als opslagplaats voor bouwmaterialen en puin. Het terrein is aan het einde van het project niet goed door de aannemer opgeleverd.

Advies n.a.v. het onderzoek
Door de onderzoeker is het volgende advies uitgebracht:

“Verbeteren van de bodem door bemesten (NPK) en compost  aanbrengen. – Het aanbrengen van een steviger grassoort – Het uitzetten van regenwormen. – Beheren van de grasmIMG_2519at als speelgras/sportveld  – Puinrapen aan het begin van het maaiseizoen of voor elke maaibeurt.

Alternatief voorstel voor puinrapen
De toplaag, 30 à 40 cm, afgraven, het puin er uit zeven en vervolgens mengen met compost, mest en regenwormen. Voordeel: het puinprobleem is opgelost. Nadeel: het plein is langere tijd niet toegankelijk.”

Een herhaling van zetten?
De wijkraad heeft zo zijn bedenkingen bij het eerste advies. Vervallen we niet weer in herhaling van zetten? Al eerder zijn soortgelijke pogingen gedaan, echter zonder resultaat. En het probleem van puin is niet blijvend opgelost. Bewoners rondom het plein hebben al eerder veel puin geruimd. Zeker na een vorstperiode wordt het puin omhoog gedrukt, met gevaar voor spelende kinderen.

Het alternatief heeft als nadeel dat het Oranjeplein weer voor lange tijd niet te gebruiken is en dit alternatief kost veel geld.

Op zoek naar een derde alternatief
Op dit moment wordt er gezocht naar een derde alternatief waarmee alle bezwaren opgeheven kunnen worden.

De wijkraad heeft er bij de Gemeente/Spaarnelanden op aangedrongen nog dit groeiseizoen passende maatregelen te treffen.

 

Back To Top
Translate »