Ondergrondse containers in Bosch & Vaart

Medio 2015 krijgt de Bosch & Vaart ondergrondse containers voor de inzameling van restafval. Met de komst van de ondergrondse containers verdwijnen de grijze rolemmers van het trottoir. Elk huishouden krijgt een toegangspas waarmee bij één vaste container, die het dichtst in de buurt van het huis is, het restafval gestort kan worden. Dit kan op elk moment van de dag en net zo vaak als nodig is. De groene rolemmers voor het GFT-afval blijven gewoon in gebruik. Het gaat dus alleen om de rolemmer met restafval.

Planning

Spaarnelanden voert in opdracht van de gemeente het project plaatsing ondergrondse containers uit. Begin 2015 stelt Spaarnelanden een conceptplan op waarin de voorlopige locaties van de ondergrondse containers staan. Afgelopen weken zijn her en der in de wijk zogenaamde proefsleuven gegraven om te kunnen vaststellen of er containers kunnen worden geplaatst.

Dit conceptplan staat op de website van Spaarnelanden en hieronder. Spaarnelanden organiseert op woensdag 18 februari van 17:00 uur tot 20:00 uur in de OBS Bos en Vaart (Boslocatie, Florapark 14) een inloopavond voor bewoners, waar toelichting op de plannen wordt gegeven en vragen kunnen worden gesteld. U kunt zelf kiezen op welk tijdstip u langskomt. Alle huishoudens in de wijk worden geïnformeerd over de datum en het tijdstip van de inloopavond.

Na de inloopavond worden er, indien er zwaarwegende bezwaren zijn, eventueel nog wijzigingen in het plan aangebracht. Het definitieve plan gaat naar de gemeente voor vaststelling en het houden van inspraak. Na de inspraaktermijn worden de containers geplaatst. Zodra de containers zijn geplaatst worden aansluitend de passen verstrekt aan de aangesloten adressen. Er wordt één pas per adres verstrekt.

>> Veelgestelde vragen ondergrondse containers

>> Bosch en Vaart overzichtstekening locaties containers KB-07

Back To Top
Translate »