Mededeling van Spaarnelanden:

Ondergrondse containers Bosch & Vaart  *

Medio 2015 krijgt Bosch & Vaart ondergrondse containers. Met de komst van de ondergrondse containers verdwijnen de huisvuilzakken en grijze rolemmers van het trottoir en verbetert het straatbeeld. Ook kunnen bewoners dagelijks op elk gewenst tijdstip hun restafval kwijt.

Planning

Spaarnelanden voert in opdracht van de gemeente het project plaatsing ondergrondse containers uit. Begin 2015 stelt Spaarnelanden een plan op waarin de voorlopige locaties van de ondergrondse containers staan. Dit plan wordt in de loop van januari/februari besproken met de wijkraad en vervolgens op de website van Spaarnelanden en de wijkraad geplaatst. Spaarnelanden organiseert daarna een inloopavond voor bewoners, waar toelichting op de plannen wordt gegeven en vragen kunnen worden gesteld. Alle huishoudens in de wijk worden geïnformeerd over datum en tijdstip van de inloopavond.

Voorafgaand aan het plan worden de komende weken her en der in de wijk zogenaamde proefsleuven gegraven om te kunnen vaststellen of er containers kunnen worden geplaatst.

Na de inloopavond worden er, indien er zwaarwegende bezwaren zijn, eventueel nog wijzigingen in het plan aangebracht. Het definitieve plan gaat naar de gemeente voor vaststelling en het houden van inspraak. Na de inspraaktermijn worden de containers geplaatst. Containerlocaties waartegen bezwaar is ingebracht worden niet geplaatst. Voor de inzameling op die locaties bedenkt Spaarnelanden een tijdelijke oplossing. Zodra de containers zijn geplaatst worden aansluitend de passen verstrekt aan de aangesloten adressen. Er wordt één pas per adres verstrekt.

* In de officiele stukken en op de site van Spaarnelanden worden zaken in onze wijk vermeld onder de rubriek Koninginnebuurt (conform Gemeentelijke indeling)

Back To Top
Translate »