De kindermanage is in overleg met kinderopvangorganisatie Op Stoom voor het ontwikkelen van een nieuwbouw op de kindermanage. Hier zou dan ook een kinderopvang gevestigd gaan worden. Dit kan een psotieve impuls voor manage betekenen die het niet altijd even makkelijk heeft. Omdat de nieuwbouw van directe invloed kan zijn op de omwonenden aan de Prinsessekade en het Sancta heeft de wijkraad er op aangedrongen deze bewoners in een vroegtijdig stadium te betrekken bij de ontwikkeling van de plannen. Naar onze mening gebeurt dit nog onvoldoende.

Back To Top
Translate »