In 2022 wordt, in samenwerking tussen de wijken en de gemeente, op 60 plekken in Haarlem de luchtkwaliteit gemeten. Dat gebeurt met kleine buisjes (7×1 cm) die luchtverontreiniging opnemen
(namelijk stikstofdioxide ofwel NO2). De metingen worden uitgevoerd door GGD Amsterdam.

In onze wijk zijn er twee meetpunten: één op het Oranjeplein en één op de Schouwtjeslaan.

In de Actie meten luchtkwaliteit Haarlem heeft de gemeente voor 2022 voor alle wijkraden in Haarlem een meting van de luchtkwaliteit beschikbaar gesteld. Wijkraden konden zelf een locatie hiervoor aangeven.
De opzet van deze metingen is voortgekomen uit een initiatief van wijken in Oost en Welgelegen (2015, 2017) en wordt voor dit jaar uitgebreid naar de hele stad.  Met deze actie wil de gemeente bijdragen aan de betrokkenheid van wijken en inwoners bij onderwerpen als de luchtkwaliteit en hun leefomgeving in het algemeen. In dit kader wil de gemeente de wijken en inwoners een mogelijkheid geven zelf de luchtkwaliteit in hun woonomgeving vast te stellen zodat ze deze in hun gesprekken over hun wijk met gemeente, bestuur en politiek kunnen betrekken.

Meer informatie:

>> Kaart Actie meten luchtkwaliteit met locaties van alle meetpunten

>> Meetlocaties Haarlem vanaf februari 2022 (zie pagina 2 en 3 voor de locaties in Bosch & Vaart)

>> Flyer metingen luchtkwaliteit 

>> Actie meten luchtkwaliteit Haarlem (algemene informatie van de gemeente)

 

 

Back To Top
Translate »