De laatste tijd is er veel overlast bij het koepeltje Eindenhout. Jeugdgroepen zitten er soms overdag maar vooral in de avond (ook late avond). Vanuit de politie is een extra surveillanceplan opgezet om zo veel mogelijk jeugdigen in kaart te brengen.

Er wordt overlast ervaren in de vorm van vernielingen, vuurwerk en zwerfvuil en geluid. In de weekenden en avonden tot ongeveer 23.00 uur zit er jeugd rond het koepeltje. Men zit uit het zicht natuurlijk en dat snapt iedereen, maar het gaat helaas ook gepaard met vervelende overlast.

Er zullen zich vast ook jongeren uit de buurt zich ophouden. Dus daarom een oproep aan de buurtjeugd. Hangen mag maar houd het netjes en rustig. Vanuit de politie wordt er extra gesurveilleerd.

Back To Top
Translate »