Na de aanleg van het riool hebben veel meer mensen last van water in hun kelders en onder de vloeren. Deze problemen bespreekt de wijkraad wekelijks met de gemeente. Eén van de mogelijke oorzaken is dat het nieuwe wegdek veel meer water doorlaat. Er gaat hierdoor meer water de grond in. Voorheen werd meer afgevoerd via de straatriolering.

Er is een actieplan opgesteld en deze is nu in uitvoering. Eén van de acties is al uitgevoerd. Alle drainagebuizen zijn doorgespoeld en waar nodig worden deze gerepareerd. Doorspoelen bleek inderdaad nodig te zijn. Ook bleek de afvoer van de drainage aan de Prinsessekade te hoog voor een vrij verval van het water. Onderzocht wordt hoe dit aan te passen is. Tot slot worden diverse metingen verricht om beter zicht te krijgen op de problemen. Belangrijk is dat de gemeente goede meldingen krijgt van de overlast om het probleem duidelijk in kaart te kunnen brengen. Belangrijk: vul de enquete in als u overlast heeft.

Update 16 maart 2012: de link naar de enquete werkt weer. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met Wim Kok van de gemeente via [email]wjmkok@haarlem.nl[/email].

De resultaten van deze enquête zullen aan de orde komen tijdens de jaarvergadering van de wijkraad (zie agenda).

Back To Top
Translate »