U heeft het vast en zeker al gehoord of gelezen: er zijn veranderingen op komst in de zorg en ondersteuning voor mensen die thuis wonen en een hulpvraag hebben. De gemeente Haarlem, DOCK Haarlem en Haarlem Effect willen de ouderen in Haarlem graag goed informeren over al die veranderingen. Daarom organiseren deze organisaties twee informatiebijeenkomsten in juni:

–        bij het Steunpunt Ouderen op woensdag 11 juni van 10 tot 12 uur

–        en in wijkcentrum De Ringvaart  in  Schalkwijk op dinsdag 17 juni van 14 tot 16 uur.

Er leven veel vragen bij mensen die nu of straks ondersteuning nodig hebben en bij iedereen die daarbij betrokken is. Met de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (de Wmo 2015) krijgt de gemeente vanaf 1 januari a.s. hierin een grotere rol. De gemeente wordt dan verantwoordelijk voor onder meer dagbesteding en individuele begeleiding. De welzijnsinstellingen en andere organisaties voeren deze activiteiten uit. Zij bieden al verschillende vormen van dagbesteding aan.  Daarnaast onderzoeken zij hoe zij het huidige aanbod kunnen uitbreiden en aanpassen aan de  wensen van de steeds groter wordende groep ouderen. Maar de inwoners van onze gemeente zullen ook zelf meer worden aangesproken op hun eigen  verantwoordelijkheid. Wat kunt u zelf doen? Wie in uw directe omgeving – bijvoorbeeld familie of buren – kan een handje helpen? Of kunt u zich zelf, als vrijwilliger ergens voor inzetten?

Op de informatiebijeenkomsten  zullen verschillende aanbieders van dagactiviteiten en andere ondersteuning, waaronder DOCK Haarlem  en Haarlem Effect, aanwezig zijn om u te informeren over hun aanbod.

Informatiebijeenkomsten:

Woensdag 11 juni van 10 tot 12 uur in het Steunpunt voor Ouderen, Van Oosten de Bruijnstraat 60, 2014 VS Haarlem.

Dinsdag 17 juni van 14 tot 16 uur in Wijkcentrum de Ringvaart,  Floris van Adrichemlaan 98, 2035 VD Haarlem.

Back To Top
Translate »