De gemeente heeft een bewonersbrief gestuurd over de herinrichtingsplannen rondom Dreefzicht in de Haarlemmerhout. Aangezien deze niet in de hele buurt verspreid is, wijzen we jullie graag even op de inhoud daarvan en de informatiebijeenkomst.

Voor het project Dreefzicht heeft de gemeente een voorlopig ontwerp (VO) gemaakt voor de omgeving rondom Fonteinlaan 1. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit VO op 2 april 2019 vrijgegeven voor inspraak. Wij willen u informeren over het proces en de informatiebijeenkomst die hiervoor op korte termijn gehouden wordt.

Voorlopig ontwerp ter inzage

Het VO ligt van 11 april 2019 tot en met donderdag 23 mei 2019 zes weken ter inzage. Het VO staat op www.haarlem.nl/haarlemmerhout. Ook ligt het VO ter inzage bij de balie Bedrijven en Omgeving in de publiekshal aan de Zijlvest 39.

Informatiebijeenkomst

Om u nader te informeren over het VO Dreefzicht organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst
Datum: Donderdag 18 april 2019
Tijd: 19.00 tot 21.00 uur
Locatie: La Place, Fonteinlaan 1, 2012 JG Haarlem
Tijdens deze bijeenkomst kunt u vragen stellen over het VO.

Inspraak

U kunt reageren op het VO en uw schriftelijke reactie geven via projecten@haarlem.nl of per brief aan:
Gemeente Haarlem
t.a.v. de heer J.P.R. Braakman
Postbus 511
2003 PB Haarlem

Ook als u het met het ontwerp eens bent, horen wij dat graag.

Vervolgtraject

Alle inspraakreacties worden verwerkt in een zogeheten nota van antwoord. De reacties worden gewogen en waar mogelijk meegenomen in het definitieve ontwerp. Zodra dit ontwerp en de nota van antwoord zijn vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders, ontvangt iedere inspreker hierover bericht. Het definitieve ontwerp (DO) kunt u dan ook inzien op de betreffende website. Het DO gaat na vaststelling nog ter informatie/bespreking naar de commissie Beheer. Het streven is om in het najaar van 2019 met de werkzaamheden te starten. De uitvoering neemt naar verwachting circa 3 maanden in beslag.

Meer informatie

Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen, dan kunt u via telefoonnummer 023 – 511 5056 contact opnemen met Marije van der Meulen (management assistent) of per e-mail projecten@haarlem.nl.

Kijk voor meer informatie op www.haarlem.nl/haarlemmerhout

Back To Top
Translate »