Wat misschien niet iedereen weet aan de rand van onze wijk in Eindenhout ligt een bijzonder natuurreservaat: Het Vogelbosje. Nu, in deze stille en ook rare tijd, heeft er hier iets erg verontrustends plaats gevonden.

Achter de theekoepel ligt het Vogelbos

Om het Vogelbos ligt een vaart met maar één afgesloten toegang naar het bos. Groepen jongens hebben in het bos hutten gebouwd nadat zij eerst bruggen over de sloot hebben gemaakt met uit het park gezaagd hout. In deze droge tijd is er in het bos een vuurtje gestookt en er heeft grote verstoring plaats gehad van de vogels in het broedseizoen. De schade door het afzagen van takken en boompjes is groot. De IJsvogel die juist deze winter een broedwand heeft gekregen, is verjaagd. De Buizerden die in de hoge bomen een nest hebben, lopen gevaar verjaagd te worden door de onrust. Planten worden vertrapt en vlinders verdwijnen.

OPROEP: Willen alle ouders aan de kinderen uitleggen dat een zaag, een snoeischaar en messen in de natuur en in zo’n  bijzonder bos waar wij zorgvuldig mee omgaan, streng verboden zijn? Het feit dat er in de bomen wordt gezaagd, gesnoeid en getimmerd is ontoelaatbaar. Het Vogelbos is verboden terrein!

Over Eindenhout en het Vogelbos

Dit is uniek Springzaad dat alleen in het Vogelbos bloeit.

Achter het Huis met de Beelden aan de Wagenweg ligt een deel van de Haarlemmerhout dat niet heel bekend is: Eindenhout. De naam Eindenhout wordt al meer dan drie eeuwen gebruikt voor een buurtschap aan het zuidwesteinde van de Haarlemmerhout. (Brinkgreve, 1984). Achter de theekoepel ligt een zeer bijzonder bosje: het Vogelbos. Dit bos is niet openbaar toegankelijk maar eenmaal per jaar is er een rondleiding met een deskundige. Dit bos is zo bijzonder vanwege de broedende vogels, de bijzondere planten, de (korst-)mossen en de paddenstoelen.

Er zijn onderzoeksrapporten die het belang van het Vogelbos aantonen.

De gemeenteraad van Haarlem heeft daarom in juni 1974 besloten om het Vogelbosje tot natuurreservaat uit te roepen. In december 1985 werd het Bestemmingsplan natuurgebied Eindenhout door GS van Noord-Holland goedgekeurd. Richtlijnen werden opgesteld voor het beheer en het aantal toe te laten bezoekers. In 1975 werden bijvoorbeeld slechts vijf personen toegelaten: “de rust blijft dus gehandhaafd.”

Er wordt gewerkt met rapporten voor het beheer van het Vogelbos.( 2018)

Titi des Bouvrie,
www.vriendenhaarlemmerhout.nl

Zie ook het Haarlems Dagblad van 15 april (premiumartikel)

Wil je meer lezen over dit bijzondere natuurgebied?

*Natuur in Eindenhout, het Vogelbosje van Haarlem.  Joop Mourik, Steve Geelhoed, Pim de Nobel.  2002

*De natuur bewonderen en bestuderen. Honderd jaar veldbiologie en natuurbehoud in Kennemerland. J.Mourik & A.Koper 2001

 

Back To Top
Translate »