De gemeente Haarlem en de Stichting Herstel Hildebrand Monument hebben de handen ineen geslagen om het Hildebrandmonument te herstellen en het monumentale kunstwerk van Jan Bronner terug te brengen op de oorspronkelijke plek in de Haarlemmerhout. Het college wil de replica’s duurzaam uitvoeren en ervoor zorgen dat de beeldengroep optisch aansluit op de originele fonteinbak die nog op de plek staat.

De Stichting Herstel Hildebrand Monument biedt de gemeente aan te ondersteunen in het project. Dit betekent onder andere dat zij zorgen voor fondsenwerving, beoordelen van offertes, creëren van draagvlak in de stad, publiciteit, archiefonderzoek en advisering in de uitvoering van het herstel van het Hildebrandmonument. Dit doen zij in nauwe afstemming met de gemeente Haarlem als opdrachtgever.

Kosten en voorwaarden voor herstel Hildebrandmonument

De kosten voor het herstel van het Hildebrandmonument worden geraamd op € 121.500,-. Dit betreft dan het laten maken van de acht beelden, het restaureren van de fonteinbak en het herstel van de fontein. De gemeentelijke bijdrage in de restauratie van het monument van € 80.000,- is opgenomen in het gemeentelijke Investeringsplan (Beheerplan Haarlemmerhout 2012-2020). De Stichting Herstel Hildebrand Monument heeft een inspanningsverplichting om het resterende bedrag van tenminste € 41.500,- te werven, via fondsen, sponsors en crowdfunding. Het college stelt de voorwaarde dat het kunstwerk pas wordt hersteld als er voldoende aanvullende financiering is gevonden door de stichting. De beoogde onthulling van het herstelde kunstwerk is op 13 september 2014, de 200e geboortedag van Nicolaas Beets (Hildebrand).

 

Kijk voor meer informatie op www.hildebrandmonument.nl en  www.haarlem.nl  

>> wervingsbrief voor bijdragen uit wijken

>> Persbericht Herstel Hildebrandmonument

>> Artikel in HD 14 november over Hildebrandmonument

 

Back To Top
Translate »