Mede dankzij gulle donaties uit onze wijk heeft de stichting Herstel Hildebrand Monument nagenoeg de doelstelling om het project deels te financieren gehaald. Nog ca 5.000 euro te gaan. Dus giften zijn nog steeds zeer welkom !

Voorbereidingen

De voorbereidingen voor de herstelwerkzaamheden verlopen ook zeer voorspoedig. De contracten met de restaurateur van de fontein Swaalf Natuursteen en de bronsgieter Stijlaart zijn afgerond. De laatste hand wordt gelegd aan het contract met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. De gemeente krijgt van deze dienst de gipsen afdrukken van de originele beelden in bruikleen om de benodigde gietmallen te kunnen maken. Het opknappen van de directe omgeving is al in volle gang. De zichtlijnen zijn al verbeterd, de paden aangepast en 350 rododendrons geplant, vol in de knop. Het wordt weer een plaatje!

Betrokken buurt

Ook diverse bewoners van onze wijk dragen enthousiast bij aan het slagen van het project. Zo heeft Nop Maas, schrijver van het boek “Een kroniek van het Hildebrand-monument in de Haarlemmerhout”  inmiddels spontaan boekenleggers gemaakt en  Prof. Ruud Lapré heeft aangeboden een artikel te schrijven over de kunsthistorische achtergrond van de beeldengroep en de ontwerper Prof. Bronner. Ons wandelend geheugen Hans van der Straaten en literatuurkenner Wim Vogel gaan we in stelling brengen. Een idee is om diverse bijdragen, waaronder een wandelroute, te bundelen in een boekje, uit te reiken bij de feestelijke onthulling op 13 september.

Zie ook de website van de stichting Herstel Hildebrand Monument.

Back To Top
Translate »