Leefbaarheid en initiatiefbudget – Subsidie voor straat-, buurt-, wijkactiviteit

In onze wijk worden door de wijkraad en bewoners tal van activiteiten georganiseerd die onze buurt zo leuk maken. De gemeente juicht dit van harte toe! Maar wist je dat niet alleen de wijkraad, maar ook bewoners subsidie aan kunnen vragen om hun initiatief te ondersteunen?

De gemeente Haarlem wil stimuleren dat Haarlemmers sociaal met elkaar omgaan. Dat Haarlemmers elkaar ontmoeten tijdens een activiteit. Als bewoners samen een initiatief nemen dat de leefbaarheid en sociale samenhang in de buurt of wijk verbetert, dan kunnen zij daarvoor subsidie aanvragen.

Je kunt het hele jaar subsidie aanvragen. De gemeente geeft binnen vier weken antwoord.

Deze aanvragen werden o.a. gehonoreerd:

  • Buurtmaaltijd
  • Kinderactiviteiten in de wijk
  • Niet commerciële wijkmarkt
  • Discussieavond over duurzaamheid
  • Vergroenen van de buurt

Kijk op de website van de gemeente of je in aanmerking komt voor het Leefbaarheid- en Initiatiefbudget:

haarlem.nl/leefbaarheid-eninitiatiefbudget

Flyer Leefbaarheid en Initiatievenbudget

Back To Top
Translate »