Bericht gemeente Haarlem: Grote stap voor herontwikkeling Connexxionterrein

Het college van B&W heeft ingestemd met het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) ‘De Remise 1e partiële herziening’. Dit is een belangrijke stap in de transformatie van het voormalige bedrijventerrein aan de Leidsevaart. Hoorne BV en Pre Wonen realiseren hier straks 150eengezinswoningen en 58 appartementen, met een autoparkeerdek boven de Vomar.

Sociale woningbouw

Op het terrein wordt 30 procent sociale woningbouw gerealiseerd. Wethouder Van Spijk: ‘Ik ben blij met dit grootschalige bouwproject. We kunnen een autoluwe wijk toevoegen aan stadsdeel Zuid-West, met een aanzienlijk deel sociale woningen. De markt trekt duidelijk aan en ik juich alle nieuwe bouwprojecten toe, maar deze ontwikkeling heeft mijn bijzondere aandacht.’

Herzien plan

Drie jaar geleden stelde de raad het SPvE De Remise 2012 vast. Dit plan moest worden herzien door veranderde marktomstandigheden. De voorziene ondergrondse parkeergarage bleek te duur en de eengezinswoningen werden niet verkocht. De eigenaren van het terrein stelden een nieuw plan op, waar de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit positief op reageerde. De werkgroep Connexxionterrein (met daarin omwonenden) stemde ook met de nieuwe plannen in.

Vervolg

Om de herontwikkeling mogelijk te maken, is een ontwerpbestemmingplan opgesteld. Dit wordt gelijktijdig met het SPvE aan de commissie Ontwikkeling ter akkoord voorgelegd. Na instemming van de commissie kunnen gedurende zes

weken zienswijzen op dit bestemmingsplan ingediend worden. Vooruitlopend op de besluitvorming in de raad heeft de gemeente een omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen en uitbreiden van de Vomar en de bouw van 28 appartementen daarboven.

[mappress mapid=”66″]
Back To Top
Translate »