Vriendelijk verzoek aan alle kinderen (en hun ouders ) om geen kuilen te graven in het zand dat onder de speeltoestellen ligt op het Sancta-veld. Dit zijn namelijk eigenlijk geen zandbakken.

Het zand wordt door de gemeente aangemerkt als; “val-ondergrond zand”. Ja, je moet er maar opkomen. Zij zijn dus door de gemeente niet bedoeld als zandbak of speelplaats. Uiteraard voor ons allemaal wel. De wijkraad heeft heel veel moeite moeten doen om dit zand hier te behouden. Op een gegeven moment waren wij nog de enige wijk in Haarlem die dit had. Het liefst ziet de gemeente hier kunstgras of rubberen tegels. Dat is nu precies waarom wij alle hulp van de ouders (en de kinderen) nodig hebben om onze zandbakken te behouden.

Graaf geen kuilen dieper dan 15 cm. De grond op die diepte wordt niet gereinigd door de zon en regen. Die is heel ongezond. Het zand is voor de hele kleintjes bedoeld. Graaf alleen met schepjes niet groter dan 25 max.30 cm. Daar kun je geen grote gaten mee graven. Gooi de gegraven gaten na afloop weer dicht. Graag geen zand uit de bakken gooi-en of meenemen. De gemeente is niet van plan om iedere keer weer zand aan te voe-ren. Geen zand in de speeltoestellen gooi-en. Bij regen kan het water niet weg en gaan ze rotten.

Hartelijk dank voor jullie medewerking. Ook namens de kleintjes die hier heerlijk in het zand kunnen spelen.

Back To Top
Translate »