Aanvraagperiode subsidie instandhouding monumenten geopend
Eigenaren van rijksmonumenten kunnen in het kader van het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten weer subsidie aanvragen voor het in stand houden van hun gebouwde, groene of archeologische monument. Met de subsidie stimuleert het Rijk planmatig onderhoud om zo dure restauraties te voorkomen. De eigenaar stelt daartoe een zesjarig instandhoudingsplan op. In 2014 kan subsidie worden aangevraagd voor geplande werkzaamheden in de periode 2015-2020.

Subsidie wordt verleend voor de instandhouding van vrijwel alle soorten rijksmonumenten. Met ingang van 2014 komen ook woonhuizen die in bezit zijn van de overheid of een professionele organisatie voor een bijdrage in aanmerking. Particuliere woonhuiseigenaren kunnen een laagrentende lening aanvragen bij het Nationaal Restauratiefonds (NRF).

Jaarlijks is er in totaal € 48,5 miljoen beschikbaar. Hiervoor is € 42,7 miljoen gereserveerd voor gebouwde monumenten, € 5 miljoen voor groene monumenten en € 800.000 voor archeologische monumenten. Afgelopen jaren bleek dit totale subsidiebudget niet toereikend voor alle aanvragen. Om toch zoveel mogelijk subsidieverzoeken te kunnen honoreren, is bepaald dat eigenaren 50% van de onderhoudskosten zelf betalen.

Aanvragen kunnen tot en met 31 maart 2014 worden ingediend.

Kijk voor meer informatie op de website van Cultureel Erfgoed

Back To Top
Translate »