Tijdens de komende netwerkbijeenkomst HKN op 9 februari 2015 wil de gemeente Haarlem bewonersinitiatieven nadrukkelijk aan bod laten komen. We hebben naast de Groene Mug Bokaal voor bedrijven nu een prijs voor bewonersinitiatieven gericht op energiebesparing en opwekking van duurzame energie in het leven geroepen. Hier is geen geldbedrag aan verbonden, maar de uitreiking zal wel voor de nodige publiciteit en aandacht voor uw initiatief zorgen.

Wat verwachten wij van u?

Als u met een bewonersinitiatief in aanmerking wil komen voor deze prijs kunt u zich hiervoor aanmelden. Wilt u  de volgende gegevens naar ons sturen:

  • Naam, doel en werkwijze van het  initiatief. Beschrijf in maximaal een A4 hoe u op een innovatieve, resultaat- en samenwerkingsgerichte en financieel bewuste manier invulling geeft aan Haarlem Klimaat Neutraal
  • Gegevens contactpersoon (adres, telefoon, email)
  • In 2014 behaalde resultaten

De beoordeling van de initiatieven vindt plaats door een jury onder voorzitterschap van wethouder duurzaamheid Cora-Yfke Sikkema.

Wat staat er verder op stapel voor bewonersinitiatieven?

De gemeente Haarlem gaat in 2015 bijna  € 100.000,- beschikbaar stellen voor ondersteuning van nieuwe bewonersinitiatieven gericht op HKN. Daarom willen wij ook meer weten over uw plannen voor 2015.

  • Welke activiteiten staan gepland voor 2015?
  • Welke knelpunten (financieel, technisch, organisatorisch etc.) ziet u bij de uitvoering van uw plannen?
  • Hoe kan de gemeente u daarbij ondersteunen?
  • Voor welke activiteiten ontbreekt het benodigde geld?

Deze gegevens helpen de gemeente Haarlem om de beschikbare gelden op een efficiënte en effectieve manier te verdelen.

Uw bijdrage zien wij graag uiterlijk vrijdag 9 januari 2015 tegemoet via milieu@haarlem.nl

Voor vragen kunt u ook terecht op dit emailadres of via Peter Onel. Hij is bereikbaar op maandag t/m donderdag via 023-5113516.

Back To Top
Translate »