Besluit ondergrondse containers Bosch & Vaart

Recent heeft de gemeente alle inwoners van de wijk een brief gestuurd waarin de besluitvorming over de ondergrondse containers is gecommuniceerd.

Vragen over de plaatsing van de containers kunnen gesteld worden aan Spaarnelanden, team ondergronds. Zij zijn te bereiken op het telefoonnummer 023 7517200 of via ondergronds@spaarnelanden.nl.

U kunt als belanghebbende ook bezwaar maken. Dit staat in de brief vermeld.

Hieronder vindt u een een kopie van de bewonersbrief. Daarnaast een overzicht van alle locaties van de ondergrondse containers.

>> Bewonersbrief besluit locaties ondergrondse containers

>> Locaties ondergrondse containers Bosch & Vaart

Update per 14 juli 2015

Bericht van Spaarnelanden:

Wijziging planning
In het voortraject hebben wij met u contact gehad om toe te lichten hoe het project plaatsing ondergrondse containers ongeveer zou lopen, welke stappen er tot het project behoren en welke planning werd gehanteerd.

Op dit moment is de ter inzagelegging van de stukken, de bezwaarperiode, voor alle hierboven genoemde wijkdelen afgelopen. Het is niet gelukt de strakke, ambitieuze planning te handhaven. Die planning ging uit van plaatsing van containers voor de bouwvakantie. De belangrijkste reden is dat in de Koninginnebuurt vele verschillende wensen leven waarmee wij hebben geprobeerd zoveel mogelijk rekening te houden. Desalniettemin zijn er zeven bezwaren ontvangen.

Ingebruikname containers

Na afloop van de bezwaarperiode gaan we over tot plaatsing van de containers. Wij plaatsen de containers, behalve de containers waartegen bezwaar is gemaakt, na de bouwvakantie vanaf week 35 (eind augustus). Het betreft 43 containers in totaal. Naar verwachting is de plaatsing in week 40 (begin oktober) achter de rug. Vanaf week 42 (medio oktober) verstrekken wij de afvalpassen en kunnen de containers in gebruik worden genomen.

Bezwaren
De bezwaren tegen de zeven containers worden na het vakantiereces van de commissie beroep en bezwaar behandeld. Deze containers zullen in een later stadium worden geplaatst en zijn later operationeel dan de overige 43 containers.

Back To Top
Translate »