Op 17 september heeft de Gemeente het Aanwijzingsbesluit containerlocaties Haarlemmerhoutkwartier (waaronder ook onze wijk) gepubliceerd. Zie Aanwijzingsbesluit containerlocaties Haarlemmerhoutkwartier. (Omdat de bijhorende tekening onduidelijk is hebben wij het origineel toegevoegd : download hier de pdf van het definitief ontwerp). 

De Gemeente wil bewoners met een bovenwoning  tegemoet komen door het plaatsen van een bovengrondse PBD container ) en een aantal GFT –en etensresten containers op standaard (zie foto)

In een eerder stadium zijn inwoners schriftelijk geïnformeerd en gewezen op een inloopbijeenkomst.  Voorstellen van enkele bewoners zijn slechts deels gehonoreerd. Zo is de papiercontainer en de PBD container in de bocht van de Schouwtjeslaan komen te vervallen. Het voorstel de bovengrondse PDB container in de Uit den Bosstraat te verplaatsen naar het pleintje op de Wagenweg is afgewezen.

Het locatieplan is vastgesteld door middel van het aanwijzingsbesluit van 17 september. Tegen dit aanwijzingsbesluit staat bezwaar en beroep open tot 6 weken na 17 september.

De wijkraad heeft een reactie aan de gemeente gestuurd. Het indienen van bezwaarschriften laten we over aan de bewoners.

>> brief aan wethouder inzake Aanwijzingsbesluit container locaties Bosch & Vaart

Back To Top
Translate »