In september 2014 is via een brief van Wethouder Cora-Yfke Sikkema bekend gemaakt dat de grondwateroverlast in onze wijk aangepakt zou gaan worden. De werkzaamheden zijn inmiddels begonnen in de Eindenhoutstraat.

Met de aanleg van de drainage zal de afvoer van grondwater een stuk effectiever gaan en de grondwateroverlast minder worden.

Alle bewoners worden met een bewonersbrief geïnformeerd. Zodra wij deze brieven ontvangen van gemeente publiceren wij deze ook op de website.

>> Planning van de drainagewerkzaamheden

 

 

Back To Top
Translate »