Leden

De wijkraad bestaat uit de volgende leden:

Jouko Huismans

Jouko is voorzitter van de wijkraad en beheert de garagebox met alle spullen van wijkraad.
Jouko is bereikbaar via jouko.huismans@boschenvaart.nl

>> Lees profiel Jouko Huismans

 

 

Vic van den Broek- d’Obrenan

Vic is de secretaris van de wijkraad. Zij is te bereiken via vic.vandenbroek@boschenvaart.nl en beheert tevens het info@boschenvaart.nl account.

>> Lees profiel van Vic van den Broek- d’Obrenan

 

Douwe van Keulen

Douwe is de penningmeester van de wijkraad. Hij is tevens contactpersoon voor de financiën voor de diverse commissies die in de wijk actief zijn. Douwe is bereikbaar via
douwe.vankeulen@boschenvaart.nl

>> Lees profiel_Douwe van Keulen

 

Lex Rietveld

Lex is contactpersoon voor de gemeente Haarlem en Spaarnelanden. Hij coördineert alle zaken en projecten in de fysieke omgeving van de wijk. Hij heeft tevens namens de wijkraad zitting in de Adviescommissie Haarlemmerhout. Lex is daarnaast actief in de Stichting Hildebrand.
Met vragen over deze onderwerpen kunt u mailen naar lex.rietveld@boschenvaart.nl

>> Lees profiel Lex Rietveld

 

Victorine Egter van Wissekerke

Victorine zit in de webredactie en de redactie van de Kroniek en adviseert en ondersteunt de wijkraad op het gebied van communicatie. Te bereiken via victorine.egtervanwissekerke@boschenvaart.nl

>> Lees profiel Victorine Egter van Wissekerke

 

Frederike van Urk

Frederike is verantwoordelijk voor sponsoring en adviseert en ondersteunt de wijkraad op het gebied van communicatie. Te bereiken via frederike.vanurk@boschenvaart.nl.

>> Lees profiel_Frederike van Urk