Leden

De wijkraad bestaat uit de volgende leden:

Jouko Huismans

Jouko is voorzitter van de wijkraad en beheert de garagebox met alle spullen van wijkraad.
Jouko is bereikbaar via jouko.huismans@boschenvaart.nl

 

 

 

Vic van den Broek- d’Obrenan

Vic is de secretaris van de wijkraad. Zij is te bereiken via vic.vandenbroek@boschenvaart.nl en beheert tevens het info@boschenvaart.nl account.

 

 

Douwe van Keulen

Douwe is de penningmeester van de wijkraad en is verantwoordelijk voor sponsoring . Hij is tevens contactpersoon voor de financiën voor de diverse commissies die in de wijk actief zijn. Douwe is bereikbaar via
douwe.vankeulen@boschenvaart.nl

 

 

Lex Rietveld

Lex is contactpersoon voor de gemeente Haarlem en Spaarnelanden. Hij coördineert alle zaken en projecten in de fysieke omgeving van de wijk. Hij heeft tevens namens de wijkraad zitting in de Adviescommissie Haarlemmerhout. Lex is daarnaast actief in de Stichting Hildebrand.
Met vragen over deze onderwerpen kunt u mailen naar lex.rietveld@boschenvaart.nl

 

 

Victorine Egter van Wissekerke

Victorine zit in de webredactie en de redactie van de Kroniek en adviseert en ondersteunt de wijkraad op het gebied van communicatie. Te bereiken via victorine.egtervanwissekerke@boschenvaart.nl

 

 

Frederike van Urk

Frederike zit in de redactie van de Kronieken adviseert en ondersteunt de wijkraad op het gebied van communicatie. Te bereiken via frederike.vanurk@boschenvaart.nl.