Leden

De wijkraad bestaat uit de volgende leden:

Jouko Huismansjouko

Jouko is voorzitter van de wijkraad en voert overleg met Sancta Maria over hun buitenterrein.
Jouko is bereikbaar via jouko.huismans@boschenvaart.nl

>> Lees profiel Jouko Huismans

 

Vic van den Broek- d’Obrenanvic

Vic is de secretaris van de wijkraad. Zij is te bereiken via vic.vandenbroek@boschenvaart.nl en beheert tevens het info@boschenvaart.nl account.

>> Lees profiel van Vic van den Broek- d’Obrenan

 

Douwe van Keulen

Jeroen is de penningmeester van de wijkraad. Hij is tevens contactpersoon voor de financiën voor de diverse commissies die in de wijk actief zijn. Jeroen is bereikbaar via
douwe.vankeulen@boschenvaart.nl

>> Lees profiel_Douwe van Keulen

Lex RietveldLex Rietveld

Lex heeft zitting in de projectgroep voor de herontwikkeling van het Connexxionterrein. Lex is daarnaast actief in de overleggen over de Haarlemmerhout en het rioleringsproject in de wijk.
Met vragen over deze onderwerpen kunt u mailen naar lex.rietveld@boschenvaart.nl

>> Lees profiel Lex Rietveld

 

Victorine Egter van WissekerkeVictorine Egter van Wissekerke

Victorine zit in de webredactie en de redactie van de Kroniek en adviseert en ondersteunt de wijkraad op het gebied van communicatie. Te bereiken via victorine.egtervanwissekerke@boschenvaart.nl

>> Lees profiel Victorine Egter van Wissekerke

Frederike van Urk

Frederike adviseert en ondersteunt de wijkraad op het gebied van communicatie. Te bereiken via frederike.vanurk@boschenvaart.nl.

>> Lees profiel_Frederike van Urk