Tijdens de jaarvergadering is de voortgang van het grondwateronderzoek in onze wijk toegelicht. We zitten nu in de fase van inventarisatie van de problemen en mogelijke oplossingen. Daarvoor kunnen we ook jullie hulp goed gebruiken. Om een beeld te krijgen waar nu precies de problemen in onze wijk zich voordoen en hoe die op te lossen hebben wij de volgende vragen:

  • Van de op onderstaande tekening met grijze blokjes aangegeven woningen ontbreken de funderings gegevens. Wat voor type fundering heb je, palen of op staal (= muren rechtstreeks op ondergrond geplaatst)?
  • Heb je detail informatie over je huis  bijv. In het kader van een taxatie/verbouwing/oplossen grondwaterproblemen?
  • Heb je in de natte periode wateroverlast in de tuin/kelder of kruipruimte?
  • Zijn er verzakkingen vastgesteld?
  • Wil je een bijdrage leveren aan het onderzoek bijv. door het plaatsen en monitoren van een peilbuis in de (achter)tuin?

De informatie kun je sturen naar lex.rietveld@boschenvaart.nl

Bedankt alvast voor je medewerking!

Back To Top
Translate »