meeuw_3ca0d182b6Het probleem lijkt misschien nog ver weg, maar in april nestelen meeuwen zich weer in de stad om te broeden. Veel Haarlemmers weten wat dat betekent: poep, gekrijs, opengetrokken vuilniszakken en zelfs agressieve aanvallen van de vogels. Wil je dit voorkomen? Dan moet je nu handelen. Want meeuwen zoeken nu al naar een geschikte plek voor hun liefdesnest. En voor je het weet is het jouw dak.

Hoe groot is dit probleem eigenlijk?

In 2015 kwamen bij de gemeente 309 meldingen binnen van ernstige meeuwenoverlast. Het gaat om:

  • het opentrekken van afvalzakken door meeuwen
  • het broeden op daken waardoor bewoners meestal enorme geluidsoverlast ervaren
  • in de buurt waar zich nesten bevinden worden bewoners overvallen door agressieve meeuwen.

Wat kan ik zelf doen?

Tijdens het broedseizoen, dat van april tot en met augustus loopt, is het belangrijk dat u de dieren niet voedt, afval van de straat houdt en meeuwennesten meldt.

Maar vooral nu is de tijd om preventieve maatregelen te nemen. Als een meeuw uw dak eenmaal heeft gekozen als geschikte kraamkamer, is er niet veel meer aan te doen.

Tip van de redactie: op de buurtapp Next Door worden tips uitgewisseld voor het bestrijden van Meeuwenoverlast. Kijk op Next Door voor deze discussie. Een van deze tips “Kris kras lijnen of draden spannen over je platte dak of brede goot, met blinkertjes, zilverpapier of iets wat spiegelt en beweegt eraan en ze blijven weg. Net als draaiende glimmende ventilatie roosters, die mijden ze ook als de pest”.

Hoe voorkom je een nest op je dak?

Meeuwen nestelen zich het liefst op een plat dak waar het rustig is. Betreed daarom regelmatig uw dak of tuin, vooral van april tot eind juni. Uw storende aanwezigheid maakt de locatie minder aantrekkelijk voor meeuwen. En het is een mooie gelegenheid om mogelijk nestmateriaal als takjes, bladeren en mos van het dak te verwijderen.

Er zijn verschillende vogelverjagers te koop, maar hier wennen meeuwen na verloop van tijd aan. Het spannen van draden of vogelnetten voorkomt dat vogels kunnen landen op het dak. Dat werkt. Vraag uw buren hetzelfde te doen, zodat de meeuw ook dat dak overslaat.

Er zijn professionele bedrijven die helpen bij het meeuwonvriendelijk maken van uw dak. De kosten voor deze maatregelen worden niet vergoed door de gemeente.

Tip van de redactie: Een bekend bedrijf uit de regio die meeuwenoverlast bestrijdt is PCF Holland.

Wat als een meeuw zich toch op je dak nestelt?

Dan is er niet veel meer aan te doen. Meeuwen zijn een beschermde diersoort. Het verwijderen van een nest of de eieren is verboden. De gemeente blijft juridisch strijden voor het recht om eieren te verwisselen. Haarlem heeft samen met Leiden en Alkmaar ontheffing verzocht. De rechter moet hier nog een uitspraak over doen.

Wat doet de gemeente?

De gemeente plaatst ondergrondse containers in wijken waar geen rolemmers staan om het aantal vuilniszakken op straat te minimaliseren. In Haarlem wordt nu ongeveer 90 procent van het huishoudelijk afval via (ondergrondse) containers ingezameld. Handhaving controleert extra op afval dat op verkeerde tijdstippen, of op verkeerde plekken wordt aangeboden. Deze maatregelen verkleinen de voedselvoorraad van de meeuw.

Daarnaast informeert de gemeente Haarlemmers over de maatregelen die zij zelf kunnen nemen en monitort de gemeente de overlast in de stad.

Zie ook: www.haarlem.nl/meeuwenoverlast

Bron: Gemeente Haarlem

Back To Top
Translate »