Laatste tijd is de grondwateroverlast volop in het nieuws. De gemeente Haarlem heeft daarom een uitgebreide lijst met vragen en antwoorden gepubliceerd die gaan over de grondwateroverlast.  Deze lijst is de vinden op de website van de gemeente Haarlem. Dit gaat over de overlast als gevolg van de overvloedige regenval in de afgelopen maanden.

Bosch & Vaart: dubbel zo hard getroffen

Deze vragen gaan in op de algemene overlast in heel Kennemerland. Onze wijk wordt dubbel zo hard getroffen. De primaire oorzaak is namelijk dat de grondwateroverlast een direct gevolg is van de aanleg van de nieuwe riolering en de vernieuwing van de Prinssekade. Dit wordt ook overtuigend onderbouwd in het uitgebreide rapport van Wareco, uitgevoerd in opdracht van de gemeente. Daar bovenop komt de grondwateroverlast als gevolg van de overvloedige regenval in de afgelopen maanden zoals beschreven in de veel gestelde vragen van op de website van de gemeente Haarlem

Meer informatie specifiek voor onze wijk is ook te vinden op de website.

Back To Top
Translate »