Het is circa een half jaar geleden dat de Gemeente tijdens de jaarvergadering van de wijkraad de toezegging gedaan heeft zo snel mogelijk de nijpende grondwaterproblematiek in onze wijk aan te pakken.

Na een lange periode van onderzoek, nogmaals onderzoek en veel overleg door de wijkraad is het gelukkig nu zo ver. Wat men gaat doen treft u in de brief van wethouder Cora-Yfke Sikkema met bijlage aan.

De wijkraad is verheugd dat wij nu tot actie over gaan. De lange overlegperiode heeft ook iets positiefs opgeleverd. Er wordt naast herstel van de beschadigde drains een nieuwe drain aangelegd in de Eindehoutstraat, de Prinsessestraat en een deel van de van Hogendorpstraat. Gelijktijdig wordt de Eindehoutstraat en het deel van Hogendorpstraat vervroegd her bestraat. Beide stonden aanvankelijk 2018 in de planning.

Daarnaast worden de huisaansluitingen op het riool vernieuwd in de Westerhoutstraat, Vredenhofstraat, Van Hogendorpstraat tussen Pronkpad en Wagenweg en de Eindenhoutstraat. Dit voor zover de huisaansluitingen in slechte staat verkeren.

Op dit moment worden de bestekken geschreven en aanbesteed. In ieder geval wordt dit jaar nog het herstel van het bestaande systeem uitgevodrainageerd.

 

>> Brief wethouder Sikkema aan cie Beheer inzake grondwateroverlast Bosch & Vaart 4 september 2014

Back To Top
Translate »