Op basis van diverse onderzoeken naar de grondwateroverlast is door de gemeente besloten de volgende maatregelen te treffen:

– Herstel drainage Berkenrodestraat, vanaf hoek Westerhoutstraat tot aan pleintje Schouwtjesbrug
– Herstel/aanleggen drainage deel westzijde Oranjeplein
– Aanleg drainage Prinsessestraat met doorvoer naar Leidsevaart
– Herstel drainage Eindehoutstraat
– De uitstroompunten op de Leidsevaart worden gecontroleerd op eventuele verstoppingen

Deze werkzaamheden worden nog dit jaar uitgevoerd. De wijkraad heeft er op aangedrongen de werkzaamheden zsm uit te voeren in verband met de al ingezette natte periode. Ophoping van overtollig grondwater kan daarmee voorkomen worden. Om procedurele redenen is de gemeente verplicht enkele offertes aan te vragen. De wijkraad heeft daarom gevraagd of, in verband met de urgentie van het probleem, een verkorte procedure kan worden gevolgd.

In 2015 staat de herbestrating van de Westerhoutstraat en de van Hogendorpstraat op het programma. Tegelijkertijd zal dan ook de drainage worden aangepakt.

drainage

Back To Top
Translate »