Er is een actieplan opgesteld en deze is nu in uitvoering. Eén van de acties is al uitgevoerd. Alle drainagebuizen zijn doorgespoeld en waar nodig worden deze gerepareerd. Doorspoelen bleek inderdaad nodig te zijn. Ook bleek de afvoer van de drainage aan de Prinsessekade te hoog voor een vrij verval van het water. Onderzocht wordt hoe dit aan te passen is. Tot slot worden diverse metingen verricht om beter zicht te krijgen op de problemen. Belangrijk is dat de gemeente goede meldingen krijgt van de overlast om het probleem duidelijk in kaart te kunnen brengen. Belangrijk: vul de enquete in als u overlast heeft.

Back To Top
Translate »