De oorzaak van de wateroverlast is de vernieuwing van beschoeiing van de kade van de Leidsevaart, een project dat toevallig gelijktijdig plaatsvond met de rioolvernieuwing. De vernieuwde en behoorlijk waterdichte beschoeiing vertraagt in ernstige mate de min of meer natuurlijke grondwaterafvoer uit de wijk naar de Leidsevaart. Daardoor stroopt het grondwater op tegen de kadebeschoeiing en vooral de straten in die omgeving, met name de Prinsessekade, ondervinden daarvan de meeste last.

De Gemeente heeft in goed overleg met de wijkraad een onderzoek laten uitvoeren naar de oorzaak van de wateroverlast, ontstaan na afronding van het riool/kademuur project. Het onderzoek is uitgevoerd door Wareco. De belangrijkste conclusies zijn: Het drainagesysteem functioneert op enkele punten onvoldoende (in het bijzonder de uitstroompunten op de Leidsevaart) en de nieuwe kademuur laat te weinig water door. Daardoor ontstaat er een stuwing richting Leidsevaart.

De volgende maatregelen zullen worden genomen: Ter hoogte van de Van Hogendorpstraat, Eindehoutstraat, Vredenhofstraat, Prinsessestraat en Schouwtjesbrug zullen de uitstroompunten worden hersteld/vernieuwd. Daarnaast zal over de volle lengte van de Prinsessekade aan de zijde van de kademuur een drainagebuis worden aangelegd.

De gemeente verwacht dat met deze maatregelen het probleem opgelost zal zijn. Wel heeft men ook een matig functionerend drainagesysteem in de Berkenrodestraat/Bos en Hovenstraat vastgesteld. Herstel komt pas aan de orde als de eerdergenoemde maatregelen niet voldoende blijken te zijn. Een dergelijke actie zal namelijk inhouden dat beide straten weer totaal op de schop moeten.

De voorgestelde plannen worden nu verder uitgewerkt en men verwacht begin volgend jaar tot uitvoering te kunnen overgaan. Alhoewel de begroting van de Gemeente onder druk staat, heeft dit project een hoge prioriteit gekregen.

Het rapport van Wareco is hier te downloaden.

Back To Top
Translate »