Voor de wijk Bosch en Vaart al enige tijd een nieuw bestemmingsplan in de maak. De wijkraad is daar nauw bij betrokken geweest. Naar verwachting zal februari volgend jaar het nieuwe bestemmingsplan worden vastgesteld. Dan heeft u als bewoner ook nog de mogelijkheid voor de formele inspraak. Mocht u tussentijds meer willen weten dan kunt u contact opnemen met Maarten Henneman.

De wijkraad heeft zich hard voor gemaakt voor het juist intekenen van de achterzijde van de huizen. Deze moet aansluiten bij de werkelijke situatie. Vaak werd originele uitbouw niet ingetekend. Dit kan heel nadelig zijn voor bewoners omdat de toekomstige mogelijkheden voor uitbouw of verbouw hierdoor flink ingeperkt kunnen worden. Wij vinden dat alle bewoners gelijk behandeld moeten worden en hebben daarover ook advies van deskundigen ingewonnen. Daarnaast blijken er steevast oude kaarten gebruikt te worden die niet stroken met de werkelijke situatie. Dat ziet de wijkraad ook graag anders.

Back To Top
Translate »