Het plan is besproken in de Raadscommissie Ontwikkeling van 25 april, de wijkraad heeft hier ook ingesproken. Voorafgaand aan de vergadering heeft de wijkraad het gehele plan, samen met onze opmerkingen laten toetsen door Amer Adviseurs te Amersfoort. Hieruit zijn een aantal aanbevelingen naar voren gekomen. Deze zijn aan de betreffende ambtenaren voorgelegd. Ook heeft er telefonisch contact plaats gevonden tussen de twee partijen.

Naar aanleiding van die besprekingen heeft de gemeente een aantal aanbevelingen overgenomen en een aantal niet. De wethouder heeft daarop besloten beide partijen tot 13 mei de tijd te geven  om tot een vergelijk te komen.

Houthof

Hierover lopen nog procedures bij de bestuursrechter met betrekking tot de eerder door de raad vastgestelde omgevingsvergunning. Deze vergunning is nu opgenomen in het bestemmingsplan. Dat zijn conflicterende zaken. De wijkraad heeft daarom geadviseerd het deel Houthof nu niet in het bestemmingsplan op te nemen. De wethouder was hier heel duidelijk over. Door nu te stoppen met het bestemmingsplan komt men in de problemen met de datum van vaststelling.

Het bestemmingsplan moet 16 mei in de raad worden goed gekeurd omdat anders sancties dreigen van het rijk. Het rijk heeft namelijk bepaald dat alle te oude bestemmingsplannen in Nederland per 4 juli van kracht moeten zijn  (dat is 6 weken na vaststelling, de termijn dat men nog bezwaar kan maken)

Alle belanghebbenden hebben ondanks deze  gang van zaken toch gewoon de mogelijkheid tegen het bestemmingsplan in beroep te gaan zodra het plan door de raad is vastgesteld.

Wij houden u op de hoogte van de vorderingen.

>> Inspreeknotitie Ontwerp Bestemmingsplan Bosch & Vaart d.d. 24 april 2013

kaart_bestemmingsplan

 

Back To Top
Translate »