Op 11 december is een mooie start gemaakt met het Project SamenvoorElkaar. We hebben gezellig kennis gemaakt en uitgewisseld over wat er allemaal gaat veranderen in de zorg. Ook hebben we met elkaar besproken wat er al gebeurd o.a. aan burenhulp. Er blijkt al veel burenhulp te zijn, maar bij sommige straten is niet duidelijk of er burenhulp nodig is en of mensen misschien behoefte hebben aan ontmoeting of hulp. De contactpersonen  zien als meerwaarde van dit netwerk: uitwisselen van mogelijkheden om door te verwijzen, elkaar op ideeën brengen en ondersteunen , informatie over activiteiten, sociale kaart. Onderzoeken of er straten zijn waar de burenhulp nog niet zo goed is geregeld, doorgeven van signalen aan de gemeente.

Verder hebben we ideeën verzameld wat we gaan doen:

  • Contactpersonen zoeken voor de andere straten (allemaal)
  • Lijstje met handige adressen via Zorgbalans (Margo)
  • Per straat overzicht van bewoners/mensen die hulp nodig hebben (contactpersoon SvE samen met straat coördinator)
  • Per straat emailgroep (uiteraard alleen als mensen hun emailadres willen delen met de straat)
  • BUUV prikbord apart voor onze wijk (Francine)
  • Aanbod van vrijwilligers koppelen

Dit zijn de contactpersonen die nu al meedoen. Voor de andere straten zijn we nog op zoek naar een contactpersoon. Heb je belangstelling? Geef je dan op bij Margo

Berkenrodestraat 50 Paula Rietveld
Boekenrodestraat 26 Kick Vergers
Bos en Hovenstraat 24 Taetske van Dijk/Bonnie Pilon
Spruitenbosstraat 9 Bart van Oerle
Van Hogendorpstraat 14 Francine Damoiseaux
Zomerluststraat 1 Marja Hoogeland

Volgende bijeenkomst dinsdag 4 februari 2014 20.00 uur bij Margo van den Berg, Bos en Hovenstraat 16, margovandenberg@planet.nl 0644576819

Back To Top
Translate »