Op zondag 15 maart om 16.30 uur (inloop vanaf 16.00 uur)  is de jaarvergadering van de wijkraad in Restaurant de PlekK. Dit jaar besteden we speciale aandacht aan twee initiatieven: het democratisch experiment en buurtcoöperatie de Groene Kroon. Denk en praat mee!

Jaarvergadering

We starten met een overzicht van de activiteiten en de financiën van de wijkraad. Daarna gaan we verder met de presentaties.

Democratisch experiment

Bosch & Vaart is geselecteerd om deel te nemen aan een democratisch experiment van de gemeente Haarlem: het wijkcontract. Een afgevaardigde van de gemeente komt vertellen wat zo’n democratisch experiment precies inhoudt. En we nodigen iedereen van harte uit om hierover mee te denken en te praten. Want de uitvoering hiervan kan en wil de wijkraad niet alleen doen daar hebben we de buurt bij nodig.

Duurzaamheid

Daarna volgt een presentatie van De Groene Kroon een initiatief van een aantal bewoners uit de Koninginnebuurt. De coöperatie wil gezamenlijk bekijken hoe we de huizen in onze buurten kunnen verduurzamen.

Buurtdiner

Na de jaarvergadering en de presentaties hopen we met vele buurtgenoten aan tafel te kunnen gaan voor het Buurtdiner.

>> inschrijven Buurtdiner

 

De stukken voor de jaarvergadering vind je hier:

>> Conceptverslag jaarvergadering 2019

>> Financiële stukken jaarvergadering

Alle verdere informatie en de agenda van de jaarvergadering vind je in het Kroniekje.

 

 

Back To Top
Translate »