Donderdag 15 maart van 20.00 tot 22.30 uur in Restaurant Hout.

Vorig jaar was het een groot succes! Daarom organiseren wij dit jaar weer de jaarbijeenkomst Bosch & Vaart. Wil je in één avond helemaal geïnformeerd zijn over wat er speelt in de wijk? Kom dan naar de Jaarbijeenkomst Bosch & Vaart! Iedereen die iets heeft met de wijk kan zich hier presenteren.
Informeer jezelf, laat je verassen en leg nieuwe contacten.
Het eerste deel van de avond bestaat uit de jaarvergadering van de wijkraad, het tweede deel uit een informatiemarkt.

INFORMATIEMARKT

Vanaf 20:45 uur start in een informele setting, onder het genot van een lekker hapje en drankje, de informatiemarkt. Allerlei bij de buurt betrokken instanties, bedrijven, activiteiten, staan klaar om buurtbewoners van alles te vertellen.
Als je een rondje over deze markt hebt gemaakt, weet je alles over de buurt!

Wil jij ook graag een plekje op de informatiemarkt, meld je dan voor 1 maart aan bij de de wijkraad via [email]info@boschenvaart.nl[/email].

JAARVERGADERING

Het eerste deel van deze avond (20:00 uur tot circa 20:45 uur) zal in het teken staan van de jaarvergadering van de wijkraad. Dit zal net als vorig jaar veel compacter zijn dan voorgaande jaren. Wij kijken terug op de activiteiten van het afgelopen jaar, behandelen de actuele projecten in de wijk, de penningmeester licht de jaarrekening en de begroting toe en de samenstelling van de wijkraad voor het komende jaar wordt vastgesteld. Verder gaan we het onder andere hebben over ons voornemen de Stichting Wijkraad Bosch & Vaart op te richten en over veiligheid in de buurt.

Agenda & vergaderstukken
Agenda: de agendapunten vind je op pagina 2 van het Kroniekje van februari.

De financiële stukken en het verslag van vorig jaar vind je hier (binnenkort) op de website.

>> Concept verslag jaarvergadering 2017

>> Financiële stukken jaarvergadering 2018

Wij hopen dit jaar weer vele buurtbewoners op deze jaarbijeenkomst nieuwe stijl te mogen begroeten. Wij hebben er zin in!

Oprichting Stichting Wijkraad Bosch & Vaart

Onze wijk staat bekend om het grote aantal wijkactiviteiten met alle commissies en wijkinitiatieven die er zijn. De wijkraad wil een stichting gaan oprichten waarin alle wijkactiviteiten, die onder de (eind-)verantwoordelijkheid van de wijkraad vallen, worden ondergebracht.

Met een stichting is dit beter te organiseren en is er meer continuïteit. Tijdens de jaarvergadering 2018 wordt om mandaat gevraagd om de stichting op te gaan richten.

Rechtspersoon
De wijkraad is nu geen rechtspersoon, leden van de wijkraad opereren als natuurlijke personen namens de wijkraad. Dit brengt verschillende problemen met zich mee. Het afsluiten van contracten met leveranciers en sponsors (gaat op privé, steeds wisselende personen). Het regelen van bankzaken. Het kunnen uitvoeren van juridische handelingen en het in privé aansprakelijk zijn als lid van de wijkraad.

Voor- en nadelen stichting
Een stichting brengt een aantal voordelen die opwegen tegen de nadelen. Er is een betere borging van de continuïteit van de wijkraadactiviteiten. Daarnaast is er een betere scheiding tussen privé en wijkraad. En er zijn meer mogelijkheden om in de toekomst nieuwe wijkinitiatieven te kunnen ondersteunen, fondsen te werven of subsidies aan te vragen. De nadelen zijn dat het meer werk is voor de wijkraad in de verslaglegging en verantwoording en er (beperkte) kosten bij komen kijken.

Benoeming bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit alle leden van de wijkraad. Tijdens de jaarvergadering wordt door de bewoners bepaald wie de leden van de wijkraad zijn. Vervolgens is er een bindende voordracht (of ontslag) van de leden van het bestuur.

>> Ontwerp akte oprichting Stichting Wijkraad Bosch & Vaart

 

Back To Top
Translate »