In Bosch & Vaart wordt in 2017 een uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het grondwater in de openbare ruimte te beheren. Uit dit onderzoek volgen maatregelen die in de toekomst te hoge of te lage grondwaterstanden moeten voorkomen.

Onze wijk is een pilotgebied, samen met de Kleverparkbuurt. Deze wijken zijn gekozen naar aanleiding van een eerder uitgevoerd onderzoek naar grondwaterbeheer en de klimatologische veranderingen.

De uitkomsten van het grondwateronderzoek worden ook gebruikt om in andere gebieden binnen de gemeente grondwaterproblemen op te lossen.

Het onderzoek
Wareco ingenieurs voert het onderzoek uit. Het onderzoek bestaat onder andere uit:

  • een enquête onder de bewoners
  • metingen van de werking van het drainagesysteem (hiervoor worden peilbuizen in de grond geplaatst)
  • enkele perceelinspecties (niet bij iedereen)
  • het in kaart brengen van funderingsgegevens
  • het aanpassen van delen van het drainagesysteem om het aanvullen van grondwater in droge perioden mogelijk te maken
  • meten van het effect op de grondwaterstand als het grondwater wordt aangevuld via het drainagesysteem.

Actuele werkzaamheden
In maart is Wareco gestart met het meten van waterstanden rondom de drainage. Ook wordt een enquête onder de bewoners uitgevoerd. In de enquête wordt bewoners gevraagd naar de kenmerken van hun woning en hun ervaringen met de grondwaterstand in hun wijk. Bewoners ontvangen hierover een brief.

20170411_Bewonersbrief_werkzaamheden_drainage_Bosch &_Vaart

Meer informatie
De actuele ontwikkelingen van het onderzoek kunt u volgen via de projectpagina van de gemeente: www.haarlem.nl/grondwateronderzoek-bosch-en-vaartbuurt

De procesmanager voor gemeente Haarlem is de heer J. Braakman. Je kunt hem bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 023 of via e-mail naar [email]antwoord@haarlem.nl[/email].

Voor vragen over de uitvoering van het onderzoek kun je contact opnemen met mevrouw I. Schuurman (contactpersoon Wareco) via 020-7504600 of via e-mail naar [email]i.schuurman@wareco.nl[/email].

 

Back To Top
Translate »