Namens het team Koningin Duurzaam van de Koninginnebuurt nodigen we ook alle bewoners van Bosch & Vaart van harte uit om te komen luisteren, meepraten en meedenken over alternatief energiegebruik op de informatieavond met de titel ‘Van het gas af’ op woensdag 1 november.

Deze bijeenkomst vindt plaats in het Wijkcentrum De Baan, Nauwe Geldeloze Pad 17, van 20.00 – 22.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur). De avond wordt georganiseerd door de werkgroep Koningin Duurzaam in samenwerking met de gemeente Haarlem en is bestemd voor alle bewoners van Bosch & Vaart en de Koninginnebuurt.
Dit is aan de vooravond van de Nationale Duurzame Huizenroute op de zaterdagen 4 en 11 november. Hieraan doen ook diverse huizen in Haarlem mee, zie: duurzamehuizenroute.nl/haarlem. De wijkraden van de Koninginnebuurt en Bosch & Vaart staan volledig achter dit initiatief.

Waarom nu?

Gemeente Haarlem bereidt zich voor om energie neutraal te worden vóór 2030. Dit houdt in dat gas vervangen moet worden door duurzamere bronnen. De Koninginnebuurt was al langer actief op het gebied duurzaamheid, dankzij activiteiten van de werkgroep ‘Koningin Duurzaam’. Hoogste tijd om er een waardig vervolg aan te geven. En nu kunnen we de krachten bundelen smaen met Bosch & Vaart!

Waar gaat het om?

Ten eerste: onze leef- en overlevingskansen. De tijd begint te dringen. We hebben nog maar een paar decennia om Planeet Aarde en wat daarop leeft in stand te houden. Het is niet alleen een taak van overheden, bedrijven, adviesbureaus en milieuorganisaties, maar van iedere individuele bewoner. Het wordt alle hens aan dek, mag je wel zeggen.
Ten tweede: onze portemonnee. Met leven en werken zonder gas kunnen we veel geld uitsparen. Al gaat de kost wel voor de baat uit. Want als burgers moeten we eerst zelf investeren. Op onze bijeenkomst komen ook subsidiemogelijkheden aan bod.

Wat gaan we doen op 1 november?

Vóór de pauze twee sprekers van gemeentezijde: Margreet van der Woude van het Haarlems duurzaamheidsteam en Eline de Jong – beleidsmedewerker bewonersinitiatieven. Zij vertellen over de plannen hoe de Gemeente Haarlem gasvrij kan worden voor 2030

– Hoe gaat de gemeente ons concreet helpen om in 2030 van het gas af te zijn?
– Hoe ga je als individuele burger hiermee aan de slag?

Hierna vertelt milieuambtenaar Sjoerd Andela hoe hij zijn huis CO2 neutraal heeft gemaakt. In de pauze is informatie beschikbaar over collectieve zonnepanelen.
met als voorbeeld Spaarnezaam (spaarnezaam.nl). Ook voor inwoners van postcode 2012 interessant! Ook op individueel niveau via De Haarlemse Huizenaanpak.
Na de pauze is er alle ruimte voor vragen en opmerkingen uit de zaal. De sprekers van vóór de pauze reageren, met architect Marijke Gantvoort van De Haarlemse Huizen Aanpak als kritische sparringpartner.

Ondergetekenden staan in voor een goed verlopende samenkomst.
Kom meedenken en meedoen!
Team Koningin Duurzaam: Willem Kleinbruinink, Ruthger Smit, Nicole Spiering en Ernest Spronck.

Meld je tijdig voor 1 november aan bij Ernest Spronck:
Zwanenburgplantsoen 15
2012 GS
023-5316365
[email]koninginduurzaam@hotmail.com[/email]

>> Flyer informatieavond ‘Van het gas af’

 

Foto: de Groene Mug

Back To Top
Translate »