Na de aanleg van een nieuwe drainage op de Prinsessekade eind vorig jaar was het probleem van de te hoge grondwaterstand in onze wijk snel opgelost. Na een zeer droge zomerperiode zitten we nu weer in een periode met veel regenval en dat zal nog wel even duren. In het verleden zijn er wel meer periodes geweest dat er sprake was van enige overlast, maar wij hopen dat we het nu droog houden. Maar de vraag is ook ; daalt het grondwaterpeil niet te ver, met name in periodes met weinig neerslag? De wateroverlast vorig jaar was niet best, maar een eventuele te lage grondwaterstand is erger. De meeste huizen staan op veengrond. Zodra die spons droog komt te staan en daardoor (blijvend) krimpt zijn de gevolgen niet te overzien. Kortom een goede controle van de grondwaterstand is van groot belang.

Belang monitoring van de grondwaterstand

Herhaaldelijk hebben wij aan de gemeente gevraagd de grondwaterstand goed in de gaten te houden, helaas nog zonder resultaat. Met de reorganisatie tot de afdeling Gebiedsontwikkeling en Beheer en als gevolg van de bezuinigingen is de formatieplaats met de kennis op dit gebied vervallen. Deze deskundigheid moet in de huidige situatie worden ingehuurd.

Wij hebben de Gemeente gewezen op haar zorgplicht en wederom en nu met klem aangedrongen op korte termijn een goede monitoring van de grondwaterstand in onze wijk op te starten.

Back To Top
Translate »