De wijkraad maakt zich zorgen over de ontwikkelingen in Haarlem Zuidwest. Een groot gebied aan de overkant van de Leidsevaart is aangewezen als ontwikkelzone voor extra woningbouw. Dit heeft ook gevolgen voor onze wijk. Met name op het gebied van leefbaarheid, verkeer en mobiliteit. 

De wijkraad maakt niet vaak gebruik van de mogelijkheid voor inspraak. De reden is dat wij als wijkraad geen gekozen orgaan zijn, maar als vrijwilligers de belangen van de buurt zo goed en onafhankelijk mogelijk vertegenwoordigen en de bewoners vooral inlichten over plannen en procedures. Het is dan aan de bewoners om te bepalen of zij gebruik willen maken van hun recht tot inspraak.

Bestemmingsplan Stephensonstraat

Maar soms maken we wel gebruik van inspraak, zoals onlangs toen wijziging van het bestemmingsplan Stephensonstraat 38-46 aan de orde kwam. Namens de buurt heeft de wijkraad vragen gesteld over de voorgenomen bouw van 96 woningen in het gebied. Want hoewel het bestemmingsplan meldt dat het plan “niet leidt tot significante toename van het aantal verkeersbewegingen, waardoor het aspect verkeer geen belemmering vormt voor onderhavige plannen” denken wij toch dat hier meer aandacht voor gevraagd moet worden. Vandaar dat we een brief schreven. Je kunt de zienswijze hieronder lezen.

>> Zienswijze Wijkraad Bosch & Vaart Stephensonstraat dd 23 oktober 2022

Meer informatie

Via de website van de gemeente en de speciale website over Spoorzone Zuidwest kun je zelf op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen en welke mogelijkheden er zijn voor inspraak.

>> haarlem.nl/ontwikkelzone-zuid-west

>> haarlem.nl/herontwikkeling-stephensonstraat-38-46

>> spoorzonezuidwest.nl/

Back To Top
Translate »