Voorlopig ontwerp Dreefzicht vrijgegeven voor inspraak

Voor het project Dreefzicht heeft de gemeente een nieuw voorlopig ontwerp (VO) gemaakt voor de omgeving rondom Fonteinlaan 1. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit VO op 8 december 2020 vrijgegeven voor inspraak.

Het VO ligt van maandag 18 januari tot en met zondag 28 februari 2021 gedurende zes weken ter inzage. Het VO staat op www.haarlem.nl/dreefzicht.

Online presentatie en online vragen stellen
Vanwege alle coronamaatregelen kan de gemeente geen informatieavond organiseren. Er is een videopresentatie gemaakt, die staat op www.haarlem.nl/dreefzicht. Hier kunt u zich ook aanmelden voor online vragensessies op maandag 25 januari (tussen 16.00 en 17.00 uur) of dinsdag 2 februari (tussen 19.00 en 20.00 uur).

Alle informatie kun je vinden in de bewonersbrief die de gemeente gestuurd heeft.

>> Bewonersbrief Voorlopig ontwerp Dreefzicht en uitnodiging online vragensessies d.d. 15 januari 2021

Laat wat van je horen