Meningspeilingen

Soms is het nodig dat de wijkraad richting de gemeente een officieel standpunt inneemt bij bepaalde zaken. Om ervoor te zorgen dat dat standpunt ook de mening van de wijk als geheel (of in ieder geval de meerderheid) vertegenwoordigt, kan de wijkraad een meningspeiling houden.

Let op om fraude te voorkomen kun je alleen aan een meningspeiling deelnemen als je ingelogd bent.