Start werkzaamheden drainage Westerhoutstraat 5 oktober

In onze wijk wordt de grondwateroverlast aangepakt o.a. door het vervangen van kapotte of versleten drainage. In de Westerhoutstraat zullen de werkzaamheden op maandag 5 oktober … lees meer

Aanpak grondwateroverlast gestart bij Prinsessekade

Er zit schot in de aanpak van de grondwateroverlast. De gemeente is al december gaan starten met de werkzaamheden. Begin november berichten wij u dat wethouder van Doorn dit … lees meer