Projecten

Hier vindt u alle achtergrondinformatie over de lopende projecten in de wijk Bosch & Vaart. Daarnaast kunt u hier binnenkort ook het archief vinden van afgesloten projecten zoals het rioleringsproject.

Aanpak meeuwenoverlast

Elk voorjaar is het weer zover, het paar- en broedseizoen voor de zilvermeeuw gaat beginnen. De platte daken van de Bosch & Vaartbuurt en voedselvoorziening in Haarlem centrum zijn een uitstekende combinatie voor een broedgebied op een plek waar dit niet thuishoort en wat maanden lang voor overlast zorgt. Is er wat tegen te doen? Jazeker,  u […]

Lees meer

Burenhulp Bosch & Vaart

Nieuws en ontwikkeling over het project lees je op de projectpagina.

Lees meer

Grondwateroverlast

Voor een compleet en actueel overzicht van de grondwateroverlast in onze wijk lees je meer op de projectpagina Grondwateroverlast.

Lees meer

Bestemmingsplan Bosch & Vaart

Al enige tijd wordt gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan voor Bosch & Vaart. Regelmatig heeft de voortgang tijdelijk stilgelegen. De wijkraad is nauw betrokken bij de tot standkoming van het bestemmingsplan. Nieuwe ontwikkelingen en de voortgang kunt u hier vinden. Een bestemmingsplan is een juridisch bindend ruimtelijk kader waarin de regels zijn weergegeven omtrent de […]

Lees meer

Riolering (afgesloten)

De Gemeente Haarlem heeft tussen 2010 en 2011 het riool in een groot aantal straten in onze wijk vervangen. Daarnaast zijn ook straten herbestraat. Dit was een ingrijpende operatie gezien de bijzondere bestrating in onze wijk en de mogelijke impact op de fundering van de huizen. De wijkraad van de Bosch en Vaart buurt is […]

Lees meer